Obsah

Schválené uznesenia obecného zastupiteľstva

ROK  2014

 

 

    * - v tomto mesiaci sa nekonala schôdza obecného zastupiteľstva