Obsah

Rok 2012

 


* - v tomto mesiaci sa nekonala schôdza obecného zastupiteľstva