Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dokumenty obce

     Rokovací poriadok

     Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Jatov

     Štatút obce Jatov

 

     Rokovací poriadok obce Jatov  (platný od 5.1.2018)

     Štatút obce Jatov  (platný od 5.1.2018)

     Poverenie zástupcu starostky výkonom funkcií (platný od 24.04.2019)

     Zásady odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v Jatove (platné          od 25.04.2019 )

     Zásady hospodárenia s majetkom obce Jatov (platné od 25.04.2019)