Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dokumenty obce

     Rokovací poriadok

     Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Jatov

     Štatút obce Jatov

 

     Rokovací poriadok obce Jatov  (platný od 5.1.2018)

     Štatút obce Jatov  (platný od 5.1.2018)