Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dokumenty obce

     Rokovací poriadok 

     Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Jatov

     Štatút obce Jatov

 

     Rokovací poriadok obce Jatov  (platný od 5.1.2018 - do 26.06.2019)

     Štatút obce Jatov  (platný od 5.1.2018)

     Poverenie zástupcu starostky výkonom funkcií (platný od 24.04.2019)

     Zásady odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v Jatove (platné          od 25.04.2019 )

     Rokovací poriadok obce Jatov ( platný od 27.06.2019)

     Zásady hospodárenia s majetkom obce Jatov (platné od 08.08.2019)