Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá

Splnomocnenie

Čestné vyhlásenie

Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu 

Návrh na zrušenie prechodného pobytu

Žiadosť o vyhľadanie - registratúrne stredisko

Žiadosť o vrátenie preplatku

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Žiadosť na schválenie prevádzky

Žiadosť o súhlas obce Jatov na používanie pyrotechnických výrobkov

Uvítanie dieťaťa do života - prihláška

Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev vo formáte - docx

Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev-formát pdf.

Sťažnosť

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

 

.: Priznania :.
 

Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - FO

Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - PO

 

 
.: Životné prostredie :.
 
 
 
.: Stavebné konania :.
 

Poznámky:
Na editáciu je možné použiť program Microsoft Word verzie 2003 a vyššie, prípadne program Write z balíčka OpenOffice/LibreOffice.