Obsah

     Detičky zo ZŠ v Jatove nám každý mesiac prispievajú svojimi krásnymi kresbami k danej aktuálnej tematike na skrášlenie nástenky v priestoroch OcÚ. Uverejňujeme niektoré z nich...

    Zamýšľali ste sa niekedy nad tým o čom vypovedá detská kresba? Nech sa páči, ponúkame zaujímavý článok o detskej kresbe od PhDr. Gürtlerovej.

O čom vypovedá detská kresba /treba rozkliknúť/

 

 

Marec mesiac knihy - práce detí zo ZŠ Jatov

Výtvarné práce 1

Výtvarné práce 2

MDD 2016MDD 2016/1