Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vzdelanie

 

História školy
 
 

Správa o založení školy na Dolnojatovskom panstve sa zachovala z roku 1841 na podnet Michala I. Esterháziho. Podľa miestnej povesti bola umiestnená v budove bývalého hostinca, kde sa vymieňali konské záprahy. Škola bola cirkevná a vyučovalo sa v nej písanie, čítanie, počítanie, katechizmus a biblické dejiny v materinskom jazyku.

Po 1. svetovej vojne sa situácia na Slovensku zmenila a nastali zmeny v školstve. Zákonom z roku 1927 sa zaviedla povinná osemročná školská dochádzka. Škola bola dvojtriedna a vyučovalo sa dopoludnia i v popoludní. V rokoch 1939-1944 sa vyučovalo v maďarskom jazyku. V novembri bolo z dôvodu vojnových udalostí vyučovanie ukončené. Po II. svetovej vojne začalo 1.9.1945 vyučovanie v jednotriedke a to pre žiakov 1.-5. ročníka. Vyššie ročníky navštevovali školu v Tvrdošovciach. V 50 - tych rokoch bola pre školu vyčlenená ešte jedna trieda v miestnom kaštieli. Z pedagógov pôsobiacich v Jatove v tomto období poznáme týchto: Jozef Sako, Melánia Saková, Helena Pantúčková, Róbert Kürthy, František Perár, Jozef Štepo vo funkcii riaditeľa, Štepová, Tököliová,Imrich Pokus, Katrína Pokusová. Na prelome 50. - 60. rokov jestvovala škola aj v Kendereši. Učili na nej: Šrámek, Šilhavíková. V roku 1964 sa započalo s výstavbou novej budovy školy so šiestimi triedami a bytom pre riaditeľa školy. V tejto budove sa vyučovalo až do konca roku 1979. Po tomto roku bolo vyučovanie úplne premiestnené do Tvrdošoviec. 17.4.1979 sa do budovy presťahovala miestna matreská škola a v školskom roku 1995/1996 sa podarilo obnoviť činnosť základného školstva ako malotriedky. Riaditeľkou sa stala Mgr. Eva Kissová. Navštevovalo je 6 prvákov a 4 druháci. Postupne však žiakov pribúdalo, v roku 1998 ich bolo 30. Od školského roku 1996/1997 pracuje na škole aj Školský klub detí pod dozorom Gabriely Vaškovej. Ako učiteľky na škole pôsobili: Mgr. Oľga Nemešová, Mgr. Eva Porubská.

Materská škola bola v Jatove zriadená 5.9.1953. Umiestnená bola v kúrii, kde sa nachádzala jedna trieda, herňa, letná a zimná jedáleň, obliekáreň, umývareň, špajza a kuchyňa. O rok neskôr bola už zabezpečená celodenná starostlivosť o deti.

Od 1.7.2002 vytvorila Základná škola s materskou školou Jatov spoločný právny subjekt. Zriaďovateľom je obec Jatov. Vo funkcii štatutára školy pôsobila Mgr. Eva Kissová, zástupcom štatutára Eva Dočkalová. V základnej škole pôsobili ako učiteľka Mgr. Silvia Antalová a ako vychovávateľka Gabriela Vašková. V materskej škole ako učiteľka Mária Haklová. Od 1.1.2008 bola zvolená do funkcie štatutára školy Mgr. Silvia Antalová, učiteľkou je Mgr. Eva Kissová. V materskej škole od 1.7.2006 pôsobí ako učiteľka Gabriela Čapuchová ktorá je od roku 2011 novým zástupcom štatutára školy. Školský klub vedie pani učiteľka Ingrid Boriová a v materskej škole pracuje od roku 2011  pani učiteľka Veronika Hagarová.

 
Od znovuzrodenia školy pedagogický zbor so žiakmi vykonal veľký kus práce. Talentované deti sa zúčastňujú okresných recitačných súťaží, výtvarných súťaží i matematických súťaží. V spolupráci s obecným úradom sa organizujú rôzne podujatia, na ktorých žiaci ZŠ s MŠ predvádzajú svoj talent.