Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Určené: ZO SZV, VV SZV, ÚKRK            SZV                                           Bratislava, dňa 21.2.2017

 

 

Obežník č. 2/2017

 

 

Oznámenie vo veci plnenia ustanovenia § 54 f) zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

 

 

Podľa ustanovenia § 54 f) Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti je vlastník alebo držiteľ hospodárskych zvierat povinný doplniť do Centrálneho registra hospodárskych zvierat v zmysle § 19 ods. 2 identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo fyzickej osoby. Uvedené je potrebné vykonať v termíne do 28.2.2017.

 

Vzhľadom k viacerým otázkam na vykonanie tohto úkonu zo strany včelárov, členov SZV, Vám oznamujeme, že gestorom a predkladateľom zákona je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. VV SZV na základe toho požiadal predmetné ministerstvo o výklad citovaného ustanovenia a dôvody jeho prijatia vrátane informácie, či sa uvedené ustanovenie vzťahuje i na včelárov.

 

Podotýkame, že SZV nemal možnosť návrh uvedeného ustanovenia zákona pripomienkovať.

 

O výsledku Vás budeme obratom informovať.

 

 

S pozdravom

 

 

 

Ing. Ľudovít Gál

                                                                                                                        predseda SZV