Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poľovnícky zbor

 

Poľovný revír Jatov obhospodaruje Poľovnícke združenie Jatov. Založené bolo v roku 1950. Lesnej pôdy v chotári obce je len 49 ha. Jedná sa o remízky v časti Čierny vŕšok, Trojrohová a Barančiarka. Lesíky sú lužného charakteru s prevahou mäkkých listnáčov. V poľnom revíri sa nachádza srnčia zver, zajac poľný, bažant obyčajný, jarabica poľná, králik a kačica divá, prechodne i diviačia zver. Srnčia zver sa nachádza hlavne v remízkach a nižších preliačinách. V remízkach a v struhách sa nachádza bažant. Zajac je rozšírený po celom poľovnom revíri. Králik sa nachádza prevažne v lokalite Čierny vŕšok, kačica hlavne vo foláši, ktorý sa tiahne od Rastislavíc, v cergátoch a v struhách. 

V rámci starostlivosti o zver sa uskutočňujú ochranné nočné služby, budujú sa kŕmne zariadenia pre zver a robí sa prikrmovanie podľa potreby, zvlášť v zime. Pozornosť sa venuje aj odstrelu škodnej zveri. V revíri sa nachádzajú násypce, kŕmidlá, soľníky. Trvalé remízky sú na Čiernom vŕšku a Trojrohovej. V revíri sú aj políčka pre zver a areál, v ktorom s nachádza hospodárska budova a 2 objekty na uskladnenie objemového a jadrového krmiva.