Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

                                                                                                                         

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1952 a mal 12 - 15 členov. Hneď po založení bola postavená hasičská strážnica. Tu bola umiestnená malá prenosná striekačka. Neskôr bol zbor premenovaný na Dobrovoľný zväz požiarnej ochrany a jeho členská základňa sa rozrástla na takmer 90 členov. Hasičská strážnica, bola svojpomocne a za prispenia JRD obohatená o dostavbu.

Na športových súťažiach reprezentovali hasiči, neskôr požiarnici dôstojne svoju obec. Boli vytvorené viaceré súťažné družstvá (jedno ženské), ktoré dosahovali a dosahujú uspokojivé výsledky. V rokoch 1979 - 1981 došlo k rozsiahlejšej rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. Táto bola vybudovaná rodákmi v rámci akcií Z, svojpomocne, brigádnicky. 

Požiarna zbrojnica

     V roku 2008 sa hasiči opäť svojpomocne pustili do prístavby Hasičskej zbrojnice, ktorá sa rozrástla o ďalšiu garáž pre hasičskú techniku a spoločenskú miestnosť. DHZ pravidelne absolvuje školenia, previerky pripravenosti, hasičských súťaží.

Každoročne prispievajú k obohateniu spoločenského života v obci. Už tradičnými sa stali podujatia ako je "Stavanie mája", či "MDD". Pravidelne sa zúčastňujú brigád v obci, ktorými idú príkladným vzorom pre všetkých občanov. Podieĺajú sa na zásahoch proti požiarom a taktiež sú nápomocní pri povodniach.

DHZ 16.5.2016                 DHZ civil

   V roku 2013 bol Dobrovoľný hasičský zbor zaradený do kategórie "B" celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotier.

V súčasnej dobe má 28 členov pripravených pomáhať v núdzi v obci i mimo nej.

Predsedom DHZ je Tibor Bori a veliteľom Róbert Žolnai.


DHZ