Navigácia

Obsah

O Z N Á M E N I E

     V súvislosti s realizáciou 2. sociálneho balíčka vlády SR organizovania rekreačných pobytov pre rodiny s nezaopatrenými deťmi uverejňujeme rozpis pobytov /viď.príloha - Pobyty pre sociálne slabšie rodiny/.

V prípade záujmu si môžete žiadosť o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt vyzdvihnúť na OcÚ v Jatove alebo si ju môžete stiahnuť TU.

     Vyplnenú a podpísanú žiadosť vrátane povinných príloh žiadateľ následne doručí na adresu miestne príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 14 dní pred nástupným dňom na pobyt. Výsledky spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom najneskôr 5 dní pred nástupným dňom na rekreačný pobyt, telefonicky alebo emailom.

     V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte využiť bezplatne zriadené telefónne číslo call centra MV SR v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 18.00 hod. 0800 222 222, alebo píšte na e-mailovú adresu zriadenú pre tento účel: pobyty@minv.sk.

Správy

Prerušenie distribúcie elektriny (v časti Dolný Jatov) - 11.10.2019 1

Prerušenie distribúcie elektriny (v časti Dolný Jatov) - 11.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny v Jatove časť Dolný Jatov
11.10.2019 v čase od 7:45 do 15:00 hod. celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na futbal!

Pozvánka na futbalový zápas!

Pozvánka na futbalový zápas - 22.09.2019. Počas zápasu sa bude pre divákov grátis podávať chutný guláš.
Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
ORHaZZ NZ - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

ORHaZZ NZ - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. celý text

ostatné | 10. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Prerušenie distribúcie elektriny 26.09.2019 1

Prerušenie distribúcie elektriny 26.09.2019

Prerušenie distribúcie elektriny 26.09.2019
v čase od 8:00 - 12:30 hod..
celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
Prerušenie distribúcie elektriny 25.09.2019 2

Prerušenie distribúcie elektriny 25.09.2019

Prerušenie distribúcie elektriny 25.09.2019:
- v čase od 8:00 - 11:00 hod.,
- v čase od 11:30 - 14:00 hod. celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru.

ORHaZZ v Nových Zámkoch vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 16.07.2019 až do odvolania. celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM! - uzatvorenie cesty I/75

OZNAM! - uzatvorenie cesty I/75 celý text

ostatné | 15. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Regionálny kalendár podujatí na rok 2019/CEDRON-NITRAVA

Regionálny kalendár podujatí na rok 2019/CEDRON-NITRAVA celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ 1

Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ

Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ. celý text

ostatné | 25. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Hospodárske zvieratá

Registrácia chovu hospodárskych zvierat - Usmernenie RVPS

Registrácia chovu - farmy celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Chov ošípaných

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Povinnosť registrácie chovu ošípaných celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
ŽSR - odchody vlakov - zastávka Jatov od 9.12.2018 1

ŽSR - odchody vlakov - zastávka Jatov od 9.12.2018

ŽSR - odchody vlakov - zastávka Jatov od 9.12.2018 celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
triedenie odpadu

Rozpis termínov zberu triedeného odpadu na rok 2019

Rozpis termínov zberu triedeného odpadu na rok 2019 celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Cestovné poriadky platné od 9.12.2018 do 14.12.2019

Cestovné poriadky platné od 9.12.2018 do 14.12.2019 celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v Jatove

Výsledky komunálnych volieb v obci Jatov na volebné obdobie 2018 - 2022. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Pomoc obetiam násilia-združenie

Pomoc obetiam násilia

Pomoc obetiam násilia celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Upozornenie - spaľovanie odpadu v obci

Upozornenie na zákaz spaľovania odpadu v obci

Upozornenie celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM ! - vydávanie rozhodnutí na miestne dane a poplatky

Obec Jatov ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad oznamuje občanom, že od dnešného dňa, t.j. 21. mája sa vydávajú na Obecnom úrade rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, za psa a miestny poplatok za smeti. celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Termálne kúpalisko, Tvrdošovce - OZNAM


ostatné | 1. 7. 2016 | Autor:

ZBER zmesového TKO - ZMENA!!!


ostatné | 25. 5. 2016 | Autor:

Skladka odpadu v Tvrdošovciach


ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:

BYTOVÁ výstavba


ostatné | 21. 11. 2012 | Autor:

PRENÁJOM nebytových priestorov


ostatné | 30. 1. 2012 | Autor: