Navigácia

Obsah

O Z N Á M E N I E

     V súvislosti s realizáciou 2. sociálneho balíčka vlády SR organizovania rekreačných pobytov pre rodiny s nezaopatrenými deťmi uverejňujeme rozpis pobytov /viď.príloha - Pobyty pre sociálne slabšie rodiny/.

V prípade záujmu si môžete žiadosť o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt vyzdvihnúť na OcÚ v Jatove alebo si ju môžete stiahnuť TU.

     Vyplnenú a podpísanú žiadosť vrátane povinných príloh žiadateľ následne doručí na adresu miestne príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 14 dní pred nástupným dňom na pobyt. Výsledky spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom najneskôr 5 dní pred nástupným dňom na rekreačný pobyt, telefonicky alebo emailom.

     V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte využiť bezplatne zriadené telefónne číslo call centra MV SR v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 18.00 hod. 0800 222 222, alebo píšte na e-mailovú adresu zriadenú pre tento účel: pobyty@minv.sk.

Správy

Dôležitý oznam!  1

Dôležitý oznam!


ostatné | 1. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Výzvy na odborných hodnotiteľov / CEDRON - NITRAVA 1

Výzvy na odborných hodnotiteľov / CEDRON - NITRAVA

Výzvy / CEDRON-NITRAVA celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Prevencia kriminality - projekt

Národný projekt:
"Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Zberné miesto-kompostáreň/zmena otváracích dní od 06.06.2020

Zmena otváracích dní celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Arriva

Cestovné poriadky prímestských autobusových liniek oblasť Nové Zámky od 01.06.2020

Cestovné poriadky od 01.06.2020 celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Požiar

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 20.04.2020

Výhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Nadácia J&T

Nadácia J&T

Možnosť získania mimoriadneho grantu do výšky 550,- €, ktorý bude poskytnutý na pomoc s úhradou nákladov spojených s chodom domácnosti do 20.05.2020. Cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi/osamelí rodičia s deťmi do 15 rokov, s trvalým pobytom na území SR, ktorých celkový mes.príjem neprekročí v dobe mimoriadnych opatrení čiastku vo výške 750,- €. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
triedenie odpadu

Rozpis termínov zberu TO na rok 2020

Rozpis termínov zberu TO na rok 2020 celý text

ostatné | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Chov ošípaných

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Povinnosť registrácie chovu ošípaných celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Hospodárske zvieratá

Registrácia chovu hospodárskych zvierat - Usmernenie RVPS

Registrácia chovu - farmy celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM MAS CEDRON-NITRAVA/výzva pre podnikateľov

Výzva pre podnikateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Arriva - cestovný poriadok od 15.12.2019 do 14.12.2020

Cestovný poriadok od 15.12.2019 do 14.12.2020 celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v Jatove

Výsledky komunálnych volieb v obci Jatov na volebné obdobie 2018 - 2022. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Pomoc obetiam násilia-združenie

Pomoc obetiam násilia

Pomoc obetiam násilia celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Upozornenie - spaľovanie odpadu v obci

Upozornenie na zákaz spaľovania odpadu v obci

Upozornenie celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM ! - vydávanie rozhodnutí na miestne dane a poplatky

Obec Jatov ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad oznamuje občanom, že od dnešného dňa, t.j. 21. mája sa vydávajú na Obecnom úrade rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, za psa a miestny poplatok za smeti. celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Termálne kúpalisko, Tvrdošovce - OZNAM


ostatné | 1. 7. 2016 | Autor:

ZBER zmesového TKO - ZMENA!!!


ostatné | 25. 5. 2016 | Autor:

Skladka odpadu v Tvrdošovciach


ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:

BYTOVÁ výstavba


ostatné | 21. 11. 2012 | Autor:

PRENÁJOM nebytových priestorov


ostatné | 30. 1. 2012 | Autor: