Navigácia

Obsah

ÚPN obce Jatov - zmeny a doplnky č. 2

Zmeny a doplnky č. 2 - vyhodnotenie

Zoznam príloh

01.1 - Širšie vzťahy

02.1 - Urbanistický návrh SŠ

02.2 - Urbanistický návrh SŠ

02a.1 - Ochrana prírody

02a.2 - Ochrana prírody

03.1 - Urbanistický návrh

03.2 - Urbanistický návrh

05.1 - Vodné hospodárstvo

07.1 - Plynofikácia

08.1 - záber PP

08.2 - záber PP

Obálka A

Obálka B

Schéma VPS