Navigácia

Obsah

Územný plán obce Jatov - zmeny a doplnky č.1/2015

  - Zmeny a doplnky č.1 - textová časť

  - Zmeny a doplnky č.1 - vyhodnotenie   

  - 02 komplexný urbanistický návrh SŠ

  - 03 komplexný urbanistický návrh

  - 02a ochrana prírody a tvorba krajiny

  - 08 predpokladaný záber PP   

  - obálka A  

  - obálka B

  - zoznam príloh

Územný plán