Navigácia

Obsah

PHSR obce Jatov 2016 - 2024

Prílohy k PHSR obce Jatov 2016-2024:

Riadiaci tím obce Jatov

Zoznam informačných zdrojov

Formulár č.Ú6-Ex post

Formulár č. A7- Ex-ante

Formulár č.A4 - Evidencia podnikateľských subjektov

Formulár č.A 5- Evidencia mimovládnych organizácií

Dotazník pre obyvateľov