Navigácia

Obsah

 

Cenník služieb k cintorínskemu poriadku obce Jatov

Cenník prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Jatov

Cenník poplatkov za administratívne úkony obce Jatov

 

Ostatné správne poplatky sú vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch alebo v zmysle všeobecne záväzných nariadení obce.