Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výročná členská schôdza ZO JDS Jatov

ZO JDS Jatov

Dňa 4. augusta 2021 sa konala v kultúrnom dome výročná členská schôdza ZO JDS Jatov, ktorej jednotlivými bodmi programu bola voľba návrhovej, mandátnej komisie, členom bola prednesená správa o činnosti ZO JDS v Jatove za rok 2020 a tiež  plán práce na rok 2022. Ďalším bodom programu bola i správa o hospodárení organizácie za roky 2019, 2020 a následné schvaľovanie rozpočtu na rok 2021. Vedenie ZO predstavilo i novú členku výboru JD v Jatove. Najmilším bodom schôdze bolo blahoželanie jubilantom za rok 2020. Všetkým srdečne ešte raz blahoželáme a prajeme veľa zdravíčka!

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.