Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

JUBILANTI

JUBILANTI - 90 rokov života

JUBILANTI - 90 rokov života

"Šťastný je ten, komu bolo aj v starobe dopriate ísť za múdrosťou a správnym úsudkom."

Dňa 29.07.2019 oslávil významné životné jubileum 90 rokov náš milý občan pán Ladislav Čerhák. Pri tejto príležitosti starostka obce za účasti zamestnankyne obecného úradu zablahoželala k nádhernému jubileu spolu s prítomnými rodinnými príslušníkmi. Poďakovala sa za jeho prácu, popriala jej veľa zdravia, šťastia a ešte veľa elánu do ďalších rokov života.