Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálna prehliadka obce

Vitajte

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

O Z N Á M E N I E

     V súvislosti s realizáciou 2. sociálneho balíčka vlády SR organizovania rekreačných pobytov pre rodiny s nezaopatrenými deťmi uverejňujeme rozpis pobytov /viď.príloha - Pobyty pre sociálne slabšie rodiny/.

V prípade záujmu si môžete žiadosť o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt vyzdvihnúť na OcÚ v Jatove alebo si ju môžete stiahnuť TU.

     Vyplnenú a podpísanú žiadosť vrátane povinných príloh žiadateľ následne doručí na adresu miestne príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 14 dní pred nástupným dňom na pobyt. Výsledky spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom najneskôr 5 dní pred nástupným dňom na rekreačný pobyt, telefonicky alebo emailom.

     V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte využiť bezplatne zriadené telefónne číslo call centra MV SR v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 18.00 hod. 0800 222 222, alebo píšte na e-mailovú adresu zriadenú pre tento účel: pobyty@minv.sk.

Stránka

Zber biologického odpadu - 23.11.2017


OZNAM !

Obecný úrad Jatov Vám oznamuje,

že dňa: 23. novembra 2017 od 8.00 hod.

sa bude konať zber

biologického odpadu.

Prosíme pripraviť pred svoje brány

zviazané do snopov všetky orezané konáre a odrezky z kríkov.

 


15. 11. 2017

Darovanie krvi - 20.11.2017


Darovanie krvi - 20.11.2017


15. 11. 2017

Poskytnutie príspevku na výstavbu nízkoenergetických domov a drevodomov


Poskytnutie príspevku na výstavbu nízkoenergetických domov a drevodomov

 

     Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur.

Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov

  • Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov.
  • Celkový objem podpory rezortu MPRV SR vo výške milión eur.
  • Systematická podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur. Vyhlášku dal agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania.

„Drevo je trvale obnoviteľný zdroj. Je dôležité, aby sa doma vyrobená drevná surovina spracovala domácimi kapacitami a aby sa jej pridala hodnota u nás a nie v zahraničí. Týmto programom podporíme nielen kvalitné a energeticky úsporné bývanie našich občanov, ale taktiež znížime ich nároky na mesačný rodinný rozpočet za energie a zvýšime kvalitu životného prostredia,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Dotácia sa vzťahuje na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70 m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť min. 65 000 eur (dom na kľúč), min. 55 000 eur (holodom) a min. 30 000 eur (hrubá stavba). Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám (FO) s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan nesmie dom využívať na podnikanie.

Agrorezort poskytne FO dotáciu 11 000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10 000 eur v triede A1 a na území hlavného mesta SR 6 000 eur v triede A0 a 5 000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese dotácia stúpne o 2 000 eur. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí.

Cieľom opatrenia je aj zvýšenie domáceho spracovania a využitia surového dreva na Slovensku a s tým súvisiacej podpory zamestnanosti v regiónoch, kde má práve lesnícky a drevársky sektor potenciál dlhodobo udržiavať pracovné miesta. Vyhláškou chce agrorezort zvýšiť domáci dopyt po výrobkoch z dreva aj využitie a spracovanie surového dreva na Slovensku. Každoročne sa totiž zo SR vyvezie 2,5 až 3,5 milióna m3 surového dreva do zahraničia.

„Drevené domy sú výhodné z energetického aj ekologického hľadiska. Alokovaným finančným objemom by sme v tomto roku mohli podporiť približne 100-200 drevodomov. Na Slovensku sa ich pritom ročne postaví približne 1 000,“ dodala ministerka Gabriela Matečná.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o rozsahu, podmienkach a spôsobe poskytovania dotácie na zhotovený drevený rodinný dom s nízkou potrebou energie je dostupná na stránke (Medzirezortné pripomienkové konanie):

http://bit.ly/2uC7AEm

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2vA3ZeB

 


5. 7. 2017

Možnosť pre občanov získať príspevok na zateplenie RD


Možnosť pre občanov získať príspevok na zateplenie rodinného domu

Dovoľujeme si Vás informovať o Zmene zákona č. 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 342/2005 Z. z.

Dňa 9. mája 2017 bol schválený zákon č. 144/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (znenie zákona: zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2017 Z. z.).

Následne bola dňa 19. mája 2017 schválená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (znenie vyhlášky: vyhláška č. 342/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 145/2017 Z. z.).

Uvedené predpisy nadobudnú účinnosť dňa 15. júna 2017. To znamená, že žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu podané v nasledujúcej výzve na predkladanie žiadostí č. 03/2017 budú posudzované podľa nových podmienok.

 

Medzi najdôležitejšie novinky patrí:

  • zvýšenie príspevku na zateplenie rodinného domu najviac na 8 000 eur,
  • zvýšenie príspevku najviac na 40 % z oprávnených a uhradených nákladov,
  • do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom,
  • zvýšenie príspevku najviac na 800 eur za náklady spojené s projektovými prácami (vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického certifikátu,...), pričom do sumy je možné zahrnúť aj vypracovanie žiadosti o príspevok,
  • celková výška príspevku môže dosiahnuť až 8 800 eur,
  • zväčšenie celkovej podlahovej plochy viacpodlažného rodinného domu na 300 m2,
  • predĺženie lehoty na predloženie žiadosti o príspevok spolu s potrebnými dokladmi na 10 pracovných dní odo dňa elektronického zaregistrovania sa.

Viac informácií nájdete v časti Podpora zatepľovania.

Zdroj: https://www.zatepluj.sk/aktuality


19. 6. 2017

Kozmove dobrodružstvá


14. 6. 2017

OZNAM ! - vydávanie rozhodnutí na miestne dane a poplatky


O Z N A M !

Obec Jatov ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad oznamuje občanom,

že od dnešného dňa, t. j. 8.3.2017 sa budú vydávať

na obecnom úrade rozhodnutia na daň z nehnuteľností, za psa

a miestny poplatok za komunálny odpad.


8. 3. 2017

Rozpis zberu TO na rok 2017


 

Rozpis odvozu odpadu na rok 2017


12. 12. 2016

Termálne kúpalisko, Tvrdošovce - OZNAM


1. 7. 2016

ZBER zmesového TKO - ZMENA!!!


Pozor : zmena dňa  zberu komunálneho odpadu TKO.


Od júna 2016 sa bude realizovať  každý nepárny týždeň v piatok /namiesto utorka/.
 
 

25. 5. 2016

Stránka